DENİZLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ PROJELERİ

 

Buldan El Sanatları Merkezi (BELSAM)

Kadın Konuk Evi

Denizli STK’ları Birleştirme Platformu (DESGEP)

Laodikeia Projesi

“Toplum Duysun Şiddet Son Bulsun” AB Hibe Projesi

“Denizli Tekstilinde Kadının Adı Var” AB Hibe Projesi Ortaklığı

“Bir Avuç Tohumdur Çocuklar Geleceğimizde” AB Hibe Projesi

Denizli Soroptimist Evi Projesi