DENİZLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ

Soroptimist Kulübü gönüllü kadın kuruluşları arasında, etkin hizmet çalışmaları ile ön sırada yer alan dünya çapında saygınlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri “meslekte, iş hayatında her bakımdan yüksek ahlak ilkelerine bağlı” iş ve meslek kadınlarından oluşur. Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayan ortak nitelik dostluk, amaç ise topluma hizmettir. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm hizmet çalışmaları toplumların, özellikle de kadınların ve çocukların temel haklarının eşitlik esasına göre korunmasına, barışçıl ve sevgi dolu bir dünyanın gerçekleşmesine yöneliktir. .
Soroptimist’liğin uluslararası yapısı ülkelerarası dostluklar geliştirmek, ulusal kimliğimizi ve kültürümüzü tanıtmak olanaklarını sunar. Ortak projeler geliştirerek dünyanın ihtiyaç duyulan herhangi bir yerinde güç birliği oluşturarak hizmet verme becerisini ve başarısını sağlar. Bildikleri¬mizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek için en uygun ortamı yaratır. Görüş ayrılıklarını uzlaşma yoluyla çözümlemek Soroptimist’liğin vazgeçilmez özelliklerindendir. Soroptimist Kulüpleri 127 ülkede, 300 kulüp ve yaklaşık 90,000 üyesi ile genç kız ve kadınlar için fırsatlar yaratmaya, hayatlarını olumlu yönde değiştirmeye, insan hakları ve kadın sorunlarının çözümü konusunda kamuoyu oluşturmaya çaba gösterir. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun ilk Kulübü olan İstanbul Soroptimist Kulübü 1948 yılında aydın Türk kadını, yazar Müfide Ferit Tek tarafından, “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu”nu ise 1953 yılında İstanbul ve Ankara Kulüpleri tarafından, kamu yararına bir dernek olarak kurulmuştur. Denizli Soroptimist Kulübü 1985’den bu yana faaliyet göstermektedir.

POLİTİKAMIZ

Ulusal ve uluslararası platformda kuruluşumuzun amaç ve programlarıyla örtüşen konularda görüş bildirilmesi ve çalışma yapılması; uluslararası anlaşmazlıklar siyasi parti politikaları ve din konularında tarafsız kalınmasıdır.

STRATEJİMİZ

• Uluslararası dayanışma ve global iletişim yoluyla kadınlar ve kızlar için hakkaniyet ve eşitliğe dayalı bir yaşam biçimi için çaba göstermek,
• İnsan ticaretini ve kadınlarla çocuklara karşı her türlü şiddeti önlemek,
• Kadın ve kızların tüm yaşamları süresince eşit olarak eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak,
• Kadınların tüm sosyal ve ekonomik haklarını koruyarak yoksulluk ve cinsiyet ayırımcılığını gidermek,
• Kadınların yönetim, politika ve karar mekanizmalarında söz sahibi olmalarını temin etmek,
• Kadınların ve çocukların sağlık olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,
• HIV/AIDS, sıtma, verem ve diğer belli başlı hastalıkları önleyici program ve politikaları desteklemek,
• Temiz su, sağlıklı yaşam koşulları ve temel gıda kaynaklarına ulaşabilmeyi sağlamak,
• İklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak, bu bağlamda sürdürülebilir uygulamalara yönelik hükümet politikaları ve programlarını desteklemek,
• Kadın ve çocukların silahlı çatışmalar ve felaketler süresinde ve sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak,
• Kültürler arası ve ırklar arası uyuşmazlıklarda barışçıl çözüm geliştirilmesine yardımcı olmak; soykırım ve terörizmi kınamak.